Tính Ph (Tính chất)

  Trần Văn Trường

  13/03/2016

  0 nhận xét

Máu và các tế bào của chúng ta phải luôn luôn là hơi kiềm. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta có xu hướng trên có tính axit trong cơ thể của chúng tôi vì các thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, thịt gà và thực phẩm bình thường khác mà chúng ta ăn để sản xuất năng lượng.

Xem chi tiết