Làm thế nào để tạo ra nước Alkaline?

  Trần Văn Trường

  13/03/2016

  0 nhận xét

Làm thế nào để tạo ra nước Alkaline:

Nước (H2O) được làm bằng các ion hydro (H +) và ion OH (OH-). Nếu bạn điện phân hủy nước, các ion hydro (H +) nhận electron từ cathode (e) và nó thay đổi để các ion hydrogen hoạt tính (H). Ngoài ra, cùng một lúc, như ion nhận electron (e), các chất keo nano được tạo ra. kim loại này keo nano hấp thụ và lưu trữ hydrogen kích hoạt và nước ion hóa kiềm được hình thành.

Dưới đây là sơ đồ hoạt động tạo nước Alkaline:
Làm thế nào để tạo nước alkaline
Nguyên tắc của điện phân nước (oxy hóa, giảm)
 
 

Trần Hưng