ORP – Thước đo khả năng khử Oxy hóa

  Trần Văn Trường

  13/03/2016

  0 nhận xét

Nước kiềm thì có nhiều lợi ích chứ không chỉ đơn thuần là từ tính kiềm hoặc pH. Đặc điểm quan trọng nhất của nước kiềm được sản xuất bằng thiết bị kiềm hóa nước là khả năng oxy hóa khử của nó (ORP). Nước có chỉ số ORP âm thì có khả năng trung hòa các gốc oxy tự do.

Xem chi tiết